W koszyku obecnie znajduje się:

0 produktów


Wartość: 0,00 zł

Zamówienia, doradztwo,
dobór sprzętu i nawozów:
Tel: +48 516-815-149
Mail: zamow@grower.com.pl
Zamówienia oraz sprawy
biurowe:
Tel: +48 794-542-202
Mail: biuro@grower.com.pl
GROWSHOP GROWER - ZNAJDZIESZ TU WSZYSTKO DLA SWOICH ROŚLIN... BO LICZĄ SIĘ LATA PRAKTYKI
Sklep stacjonarny i infolinia czynna od PN do PT w godzinach 10-18
(odbiór osobisty możliwy również w sobotę po wcześniejszym umówieniu)
SKLEP STACJONARNY ŁÓDŹ
Zamówienia, doradztwo,
dobór sprzętu i nawozów:

Tel: +48 516-815-149
Mail: zamow@grower.com.pl
Zamówienia oraz sprawy
biurowe:

Tel: +48 794-542-202
Mail: biuro@grower.com.pl
TWÓJ KOSZYK
W koszyku obecnie znajduje się:

0 produktów


Wartość: 0,00 zł

Post. ogólne

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1.    Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego są właściciele sklepu grower.com.pl prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GROWER Spółka Cywilna (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Brukowa 6, 91-341 Łódź) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą GROWER S.C. (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Brukowa 6, 91-341 Łódź) NIP spółki cywilnej 9471961844, REGON spółki cywilnej 100662241, adres poczty elektronicznej: info@grower.com.pl - zwani dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.


1.2.    Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


1.3.    Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.


1.4.    Definicje:


1.4.1.    DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


1.4.2.    FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.


1.4.3.    FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.


1.4.4.    KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, osoba pełnoletnia.


1.4.5.    KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).


1.4.6.    KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.


1.4.7.    NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.


1.4.8.    PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


1.4.9.    REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.


1.4.10.    SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.grower.com.pl.


1.4.11.    SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – 1.1. właściciele sklepu grower.com.pl prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GROWER Spółka Cywilna (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Brukowa 6, 91-341 Łódź) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą GROWER S.C. (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Brukowa 6, 91-341 Łódź) NIP spółki cywilnej 9471961844, REGON spółki cywilnej 100662241, adres poczty elektronicznej: info@grower.com.pl - zwani dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.


1.4.12.    UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.


1.4.13.    USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.


1.4.14.    USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.


1.4.15.    ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Aby zamówić produkty dostępne na stronie grower.com.pl musisz być pełnoletni - jeżeli nie masz skończonych 18 lat opuść tę stronę.

ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE / +48 516 815 149
ODBIÓR OSOBISTY / 91-341 Łódź, Brukowa 6, woj. łódzkie
{nocache:8a109c6b5c717ab20edc6134991a2d4e#0}
Projekt i realizacja: Maxsote.pl, sklep internetowy: Shoper.pl