PLN / EUR
Twój koszyk (pusty)
Do darmowej dostawy brakuje Ci: do kasy suma: 0,00 zł
Menu
img

Złóż zamówienie w ciągu

 
dn.
 
godz.
 
min.
 
sek.

a Twoja paczka zostanie wysłana:

 

 

Certyfikat SSL

Post. ogólne

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1.    Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego są właściciele sklepu grower.com.pl prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GROWER Spółka Cywilna (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Brukowa 6, 91-341 Łódź) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą GROWER S.C. (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Brukowa 6, 91-341 Łódź) NIP spółki cywilnej 9471961844, REGON spółki cywilnej 100662241, adres poczty elektronicznej: info@grower.com.pl - zwani dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.


1.2.    Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


1.3.    Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.


1.4.    Definicje:


1.4.1.    DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


1.4.2.    FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.


1.4.3.    FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.


1.4.4.    KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, osoba pełnoletnia.


1.4.5.    KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).


1.4.6.    KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.


1.4.7.    NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.


1.4.8.    PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


1.4.9.    REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.


1.4.10.    SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.grower.com.pl.


1.4.11.    SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – 1.1. właściciele sklepu grower.com.pl prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GROWER Spółka Cywilna (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Brukowa 6, 91-341 Łódź) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą GROWER S.C. (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Brukowa 6, 91-341 Łódź) NIP spółki cywilnej 9471961844, REGON spółki cywilnej 100662241, adres poczty elektronicznej: info@grower.com.pl - zwani dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.


1.4.12.    UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.


1.4.13.    USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.


1.4.14.    USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.


1.4.15.    ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Aby zamówić produkty dostępne na stronie grower.com.pl musisz być pełnoletni - jeżeli nie masz skończonych 18 lat opuść tę stronę.

do góry
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
* - Pole wymagane
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl